Høyere krav til sikkerhetsopplæring i andre bransjer

Sikkerhetssensitive bransjer stiller vesentlig høyere krav til sikkerhetsopplæring før de ansatte kan arbeide ute i produksjonen enn hva som er tilfelle i norske barnehager. Lovkravene til sikkerhetsopplæring i skoler og barnehager er ikke konkret definert. Sikkerhetsopplæringen reguleres av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14. Forskriften beskriver kravene til sikkerhetsopplæring på følgende måte:

Sikkerhet og helsemessig beredskap

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle.

Tabellen viser krav til sikkerhetsopplæring for de ansatte i ulike sektorer:

Ønsker du bedre sikkerhet i din barnehage?

30453 har pr 04.10.22 tatt sikkerhetskortet.

Se alle barnehager med Sikkerhetskortet

Nytt system for utsending av automatiske mail

Ny Samarbeidspartner: Ostrøm Ordner opp

Sommer 2020 og utsending av Sikkerhetskort

Har Norges sikreste barnehager

Abonner på nyhetsbrev

Laster