Høyere krav til sikkerhetsopplæring i andre bransjer

Sikkerhetssensitive bransjer stiller vesentlig høyere krav til sikkerhetsopplæring før de ansatte kan arbeide ute i produksjonen enn hva som er tilfelle i norske barnehager. Lovkravene til sikkerhetsopplæring i skoler og barnehager er ikke konkret definert. Sikkerhetsopplæringen reguleres av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14. Forskriften beskriver kravene til sikkerhetsopplæring på følgende måte:

Sikkerhet og helsemessig beredskap

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle.

Tabellen viser krav til sikkerhetsopplæring for de ansatte i ulike sektorer:

Ønsker du bedre sikkerhet i din barnehage?

30183 har pr 27.06.22 tatt sikkerhetskortet.

Se alle barnehager med Sikkerhetskortet

Problemer med utsending av genererte mail

Ny Samarbeidspartner: Ostrøm Ordner opp

Sommer 2020 og utsending av Sikkerhetskort

Har Norges sikreste barnehager

Abonner på nyhetsbrev

Disse websidene benytter sessioncookies for brukerinnlogging. Du vil ikke kunne logge inn dersom sessioncookies er deaktivert. Les mer her


Laster