Høyere krav til sikkerhetsopplæring i andre bransjer

Sikkerhetssensitive bransjer stiller vesentlig høyere krav til sikkerhetsopplæring før de ansatte kan arbeide ute i produksjonen enn hva som er tilfelle i norske barnehager. Lovkravene til sikkerhetsopplæring i skoler og barnehager er ikke konkret definert. Sikkerhetsopplæringen reguleres av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 14. Forskriften beskriver kravene til sikkerhetsopplæring på følgende måte:

Sikkerhet og helsemessig beredskap

Virksomheten skal planlegges og drives slik at skader og ulykker forebygges. Virksomheten skal ha rutiner og utstyr for håndtering av ulykkes- og faresituasjoner. Rutinene og sikkerhetsutstyret skal være kjent for alle.

Tabellen viser krav til sikkerhetsopplæring for de ansatte i ulike sektorer:

29664 har pr 21.02.24 tatt sikkerhetskortet.

Se alle barnehager med Sikkerhetskortet

Les mer

Loading
Video content will not work in the browser you are currently using!
Please use at least Internet Explorer 10 or later, or Chrome, Firefox or Safari for the best performance.
Du kjører Sikkerhetsrommet i Internet Explorer 9! Husk at Sikkerhetsrommet også er tilgjengelig utenfor kontoret.
Vennligst bruk Internet Explorer 10 eller senere, eller Chrome, Firefox eller Safari.