Åtte av ti bruker Sikkerhetsrommet til å styrke barnehagens kvalitetsprofil

78 prosent av barnehagestyrere som har innført Sikkerhetsrommet som sin grunnleggende sikkerhetsopplæring mener Sikkerhetsrommet i høy eller svært høy grad bidrar til å heve barnehagens kvalitetsprofil mot omverdenen.

Det viser en brukerundersøkelse blant barnehagestyrere som har innført Sikkerhetsrommet. Undersøkelsen ble gjennomført i november 2011.

83 prosent av styrerne mener barnehagen vil være tjent med å formidle til foreldre og andre omgivelser at barnehagen har pålagt sine ansatte å ta Sikkerhetskort.Ønsker du bedre sikkerhet i din barnehage?

29337 har pr 27.10.21 tatt sikkerhetskortet.

Se alle barnehager med Sikkerhetskortet

Problemer med utsending av genererte mail

Ny Samarbeidspartner: Ostrøm Ordner opp

Sommer 2020 og utsending av Sikkerhetskort

Våren 2019

Abonner på nyhetsbrev

Disse websidene benytter sessioncookies for brukerinnlogging. Du vil ikke kunne logge inn dersom sessioncookies er deaktivert. Les mer her


Laster