Tid for trafikk

Det trafikk-arbeidet du og dine kolleger gjør i barnehagen, og det dere kan bringe viktig videre til barnas foreldre er av stor verdi.

For allerede nå – i barnehagen og hjemme, sammen med venner og andre voksne – skapes mange av barnas holdninger. På godt og vondt.

Og samfunnet forventer faktisk at barn skal kunne ferdes på skoleveien allerede fra de er fem og et halvt år gamle. Samme hvor utfordrende det er, og samme hvor vanskelig det vil være for mange foreldre å slå seg til ro med det.

Derfor er det så viktig at arbeidet med trafikksikkerhet og trafikkopplæring begynner tidlig og blir en naturlig del av den opplæringen barna skal få i barnehagen.

Vi anbefaler at alle tar en repetisjon på modulen «Trafikk» inne på Sikkerhetsrommet på neste planleggingsdag.Ønsker du bedre sikkerhet i din barnehage?

29337 har pr 27.10.21 tatt sikkerhetskortet.

Se alle barnehager med Sikkerhetskortet

Problemer med utsending av genererte mail

Ny Samarbeidspartner: Ostrøm Ordner opp

Sommer 2020 og utsending av Sikkerhetskort

Våren 2019

Abonner på nyhetsbrev

Disse websidene benytter sessioncookies for brukerinnlogging. Du vil ikke kunne logge inn dersom sessioncookies er deaktivert. Les mer her


Laster