Drammen topper fortsatt listen!

Sjekk tallene for din kommune her!

Sikkerhetsopplæring for ansatte i barnehager er ennå ikke lovpålagt. Mange barnehageeiere tar likevel dette spørsmålet stadig mer på alvor. Sikkerhetsrommet.no er et opplærings- og sertifiseringsprogram for ansatte i barnehagen som sikrer at alle ansatte, inkludert vikarer og deltidsansatte, får opplæring i sikkerhet og risikovurdering. Stadig flere barnehager har tatt systemet i bruk og nærmere 5000 ansatte har i dag tilgang til sikkerhetsrommet.no.

”Jeg kan ikke sitte stille og se på at barn skades hver dag, samtidig som den reelle sikkerhetsopplæringen gjennomgående er altfor svak i barnehagene.”
-Tore Isaksen, tidl. Utdanningsdirektør i Drammen kommune, nå Rådmann i Ringsaker

– Sikkerhetskortet er blitt målestokken når det gjelder sikkerhetsopplæring i norske barnehager, sier daglig leder Erik Hoftun i sikkerhetsrommet.no. Vi kjenner ingen andre systemer som gir den samme trygghet for at alle ansatte i barnehagen har en minimumskunnskap om sikkerhet fra første dag. Selv om de fleste kommuner og barnehager har noen enkle rutiner for sikkerhetsopplæring er praksis ofte lite imponerende. Hos mange begrenser det seg til sjekklister og skjemaer i HMS-permen. Dessverre har det skjedd mer enn en gang at barnehager og kommuner har kommet til oss etter en alvorlig hendelse.

Dødsulykken i en barnehage på Vestlandet i sommer satte sikkerhet i barnehagen på dagsorden igjen. Heldigvis skjer alvorlige ulykker sjelden i norske barnehager, men mindre uhell og skader som krever tilsyn fra lege eller tannlege er dagligdagse. Foreldre bør kunne forvente at de ansatte har god opplæring i hvordan de reduserer risiko og håndterer slike situasjoner. Det er mange vikarer og korttidsansatte i barnehagene. Sikkerhetsrommet.no gjør det mulig å få slik opplæring første dag på jobb.

15 på topp:
    Barnehager  
Nr Kommune totalt med Sikkerhetsrommet Andel
1 Drammen 66 66 100 %
2 Rollag 2 2 100 %
3 Sør-Odal 8 7 88 %
4 Vestre Toten 12 10 83 %
5 Kragerø 11 9 82 %
6 Lunner 15 12 80 %
7 Krødsherad 4 3 75 %
8 Nore og Uvdal 4 3 75 %
9 Hole 9 6 67 %
10 Gran 16 10 63 %
11 Flesberg 5 3 60 %
12 Ringerike 31 15 48 %
13 Tromsø 100 48 48 %
14 Kongsberg 32 14 44 %
15 Bamble 12 5 42 %
(Tall fra hhv. SSB 2013 og Sikkerhetsrommet 2014)

Sjekk tallene for din kommune her!Ønsker du bedre sikkerhet i din barnehage?

29337 har pr 27.10.21 tatt sikkerhetskortet.

Se alle barnehager med Sikkerhetskortet

Problemer med utsending av genererte mail

Ny Samarbeidspartner: Ostrøm Ordner opp

Sommer 2020 og utsending av Sikkerhetskort

Våren 2019

Abonner på nyhetsbrev

Disse websidene benytter sessioncookies for brukerinnlogging. Du vil ikke kunne logge inn dersom sessioncookies er deaktivert. Les mer her


Laster