Siggerud Gård barnehage sertifisert som "Trafikksikker barnehage"

Siggerud Gård barnehage er første barnehage i Akershus som sertifiseres. Høytidelig markering fant sted 14. oktober. 

I følge Ski kommunes hjemmesider må barnehagen tilfredsstille følgende krav for å sertifiseres:

1: Trafikksikkerhet i barnehagen generelt: 

  • Trafikkopplæring integreres som en del av barnehagens omsorgs- og opplæringsarbeid og nedfelles i barnehagens årsplan.
  • Det stilles krav til busselskap og drosjer om belter og trafikksikker atferd ved kjøp av transporttjenester.
  • Ansatte kjenner rutiner for håndtering av uforutsette faresituasjoner og hendelser på turer. 
  • Barnehagen har utarbeidet rutiner for å ivareta sikkerheten på turer til fots, med bil eller buss.

2: Trafikkopplæring i barnehagen: 

  • Barna lærer enkle trafikkregler for fotgjengere.
  • Barna lærer om sikring i bil, sykkelhjelm og refleks. 

3: Samarbeid mellom barnehage og hjem: 

  • Rutiner for å ivareta barnas sikkerhet ved barnehagens parkeringsplass og port gjennomgås årlig med foreldre og ansatte.
  • Det stilles krav til foreldre om å sikre barn på vei til og fra barnehagen. Trafikksikkerhet og trafikkopplæring er et integrert tema på foreldremøter. Foreldre involveres i barnehagens trafikksikkerhetsarbeid. 

Ski kommunes hjemmeside om saken herØnsker du bedre sikkerhet i din barnehage?

29337 har pr 27.10.21 tatt sikkerhetskortet.

Se alle barnehager med Sikkerhetskortet

Problemer med utsending av genererte mail

Ny Samarbeidspartner: Ostrøm Ordner opp

Sommer 2020 og utsending av Sikkerhetskort

Våren 2019

Abonner på nyhetsbrev

Disse websidene benytter sessioncookies for brukerinnlogging. Du vil ikke kunne logge inn dersom sessioncookies er deaktivert. Les mer her


Laster