Skåldet av kokvarm suppe i barnehagen

Første dag i barnehagen ble Linus (2,5) skåldet av kokvarm suppe i barnehagen og endte på sykehus i fem uker med alvorlige brannskader.Brannskadeavdelingen på Haukeland vil hindre at så mange småbarn skåldes.

Les mer om de alvorlige langtidseffektene Linus fikk etter ulykken, hvordan foredrenes forhold til barnehagen ble etter hendelsen og hva barnehagen har gjort etter dette skjedde i artikkelen fra Bergens Tidende her.

Ti tips for førebygging av  brannskadar hos barn

(kilde: Brannskadeavdelinga ved Haukeland sjukehus)

Foreldre og andre omsorgspersonar blir ofte overraska over kor omfattande brannskadar barna kan få. Dei kan slite med skuldkjensle i lang tid etter hendinga. ​Derfor er det viktig å trappe opp arbeidet med å førebygge brannskadar hos barn.

 1. Unngå varm drikke når du har barnet på fanget.Koppar, kanner, gryter og liknande med varmt innhald bør plasserast utanfor barnets rekkevidde.
 2. Unngå duk på bordet med små barn til stades.
 3. Små barn liker å dra i ting.
 4. Plassér vasskokar eller kaffitraktar på ein sikker stad utanfor rekkevidde for barnet.
 5. Vér sikker på at barnet ikkje får tak i leidninga.
 6. Tøm ut kokt vatn som ikkje blir brukt frå vasskokaren.
 7. Installér vasskranar med barnesikring og justér ned temperaturen på blandebatteriet.
 8. Hald alltid barn under oppsikt når det er i nærleiken av kranar på kjøkken og baderom.
 9. I badekar kan skaden fort bli stor fordi barnet ikkje kjem seg unna om han / ho har klart å opne krana for varmt vatn.
 10. Kontrollér alltid temperaturen på badevatnet.
 11. Barnet si hud er tynnare og toler mindre før ho blir skada.
 12. Bruk vern rundt varmekjelder som komfyr, omn og peis.
 13. Oppbevar fyrstikkar og lighterar utanfor barnets rekkevidde.


Ønsker du bedre sikkerhet i din barnehage?

29337 har pr 27.10.21 tatt sikkerhetskortet.

Se alle barnehager med Sikkerhetskortet

Problemer med utsending av genererte mail

Ny Samarbeidspartner: Ostrøm Ordner opp

Sommer 2020 og utsending av Sikkerhetskort

Våren 2019

Abonner på nyhetsbrev

Disse websidene benytter sessioncookies for brukerinnlogging. Du vil ikke kunne logge inn dersom sessioncookies er deaktivert. Les mer her


Laster