Har Norges sikreste barnehager

Drammens Tidende 2/3 2015: Drammen har de sikreste barnehagene i Norge. Det sørger et høyt og systematisk fokus på hverdagssikkerhet for.

 

Ingen krav til sikkerhetskunnskaper i barnehagene

NRK Dagsrevyen 19/2 2015: Hver dag skades 60 barn i norske barnehager. Likevel stilles det ingen krav til hva de ansatte må kunne om sikkerhet.Heldigvis er det sjeldent snakk om alvorlige skader, men i Isbjørnen barnehage i Tromsø opplevde de i 2011 marerittet.

 

De vil skjerpe sikkerhetsbevisstheten i barnehagen

15 000 barn måtte i 2010 til lege- eller tannlegebehandling eller kontroll etter ulykker i barnehagen. Samtidig er det i halvparten av alle barne- hager avsatt bare rundt 100 kroner per ansatt per år til opplæring i ivaretakelsen av barns fysiske sikkerhet. En firedel av fast ansatte og vikarer har aldri fått individuell sikkerhetsopplæring. Dette vil flere kommuner gjøre noe med gjennom Sikkerhetsrommet.

 

Felles sikkerhetskurs for Lunner og Gran

Hadeland, 24.mar, journalist Siv Ellefsrud Alle barnehageansatte i barnehager i Lunner og Gran skal nå gjennom et webbasert sikkerhetskurs. Malmgruben barnehage er først ute i Lunner.

 

En time på å sikre barna

Drammens Tidene, 7.mars 2011, journalist Mari-Anne Mørk Hvorfor er ikke lovkravene til sikkerhetsopplæringen i barnehager konkret definert? Hvorfor får ansatte på oljerigger i gjennomsnitt 50 timer sikkerhetsopplæring, mens de som passer på barna våre i barnehagen får null?

 

Først ute med Sikkerhetskort

Laagendalsposten, 4.mars 2011, journalist Irene Mjøseng. Skavanger barnehage i Kongsberg er blant de femten første barnehagene i Norge med sikkerhetssertifisering.

 

Sertifikat for sikkerhet i barnehager

Ringerikes Blad, 23.februar 2010, journalist Pål Tr. Mannsverk Vik formingsbarnehage og Svensrud Naturbarnehage har sikkerhetssertifisert sine ansatte. 

 

Sikkerhetskurs i Hole kommune

Nyhetene, NRK Buskerud, 9.februar 2011 Hver dag skader rundt 60 barn seg i norske barnehager. Flere barnehager i Buskerud gjennomgår nå et sikkerhetskurs som skal gjøre de ansatte bedre skikket til å unngå ulykker og skader blant barna. Svensrud naturbarnehage og Vik formingsbarnehage i Hole er de første i landet som får et slikt sikkerhetssertifikat.

 

Ønsker du bedre sikkerhet i din barnehage?

30453 har pr 04.10.22 tatt sikkerhetskortet.

Se alle barnehager med Sikkerhetskortet

Nytt system for utsending av automatiske mail

Ny Samarbeidspartner: Ostrøm Ordner opp

Sommer 2020 og utsending av Sikkerhetskort

Har Norges sikreste barnehager

Abonner på nyhetsbrev

Laster