En time på å sikre barna

Drammens Tidene, 7.mars 2011, journalist Mari-Anne Mørk

Hvorfor er ikke lovkravene til sikkerhetsopplæringen i barnehager konkret definert? Hvorfor får ansatte på oljerigger i gjennomsnitt 50 timer sikkerhetsopplæring, mens de som passer på barna våre i barnehagen får null? Det var spørsmålene Knut Emil Kolstø i Sikkerhetsrommet og utdanningsdirektør Tore Isaksen i Drammen kommune stilte seg. Alle barnehageansatte i Drammen kommune kurses nå for å unngå at barna utsettes for farer. I gjennomsnitt skades 60 norske barn i løpet av en barnehagehverdag. Det tallet vil Drammen kommune få ned.

Den store barnehageundersøkelsen 2010 viste at cirka 15.000 barn skadet seg slik at de hadde behov for lege- eller tannlegehjelp når de oppholdt seg i barnehagen. Drammen kommune har nå bidratt til å utvikle nettkurset Sikkerhetsrommet. I mange barnehager har sikkerhetsopplæringen bestått av å lese igjennom en HMS-perm uten at de ansattes kunnskap om hvordan de best kan sikre barna i hverdagen er blitt etterprøvet. Sikkerhetsrommet tar for seg temaene brann, trafikk, forsvinning og forgiftning, og tar omlag en time å gjennomføre.

Ønsker du bedre sikkerhet i din barnehage?

29509 har pr 01.12.21 tatt sikkerhetskortet.

Se alle barnehager med Sikkerhetskortet

Problemer med utsending av genererte mail

Ny Samarbeidspartner: Ostrøm Ordner opp

Sommer 2020 og utsending av Sikkerhetskort

Våren 2019

Abonner på nyhetsbrev

Disse websidene benytter sessioncookies for brukerinnlogging. Du vil ikke kunne logge inn dersom sessioncookies er deaktivert. Les mer her


Laster